ElevForslag

Elevernes talerør til elevrådet og ledelsen

ElevForslag er et elevdemokratisk værktøj, der gør det muligt for elever at komme med forslag til, hvad der kan forbedres på deres gymnasium. De har samtidigt mulighed for at støtte op omkring forslag, som de synes er gode, ved at give dem likes. Forslag med et tilstrækkeligt antal støtter bliver sendt videre til elevrådet, som kan bruge platformen til at formidle tilbage til eleverne, hvordan forslagene er blevet behandlet. ElevForslag giver altså en stemme til den individuelle elev, og kan kaldes et talerør imellem elever og elevråd. Det også et stærkt værktøj til elevrådet, da de udover at få input fra eleverne, også kan se hvilke forslag der er mest populære. Elevrådet bliver bedre repræsentanter for eleverne, og kan desuden bruge forslagene, og den tilhørende opbakning, som argument over for ledelsen om, hvorfor deres initiativer skal prioriteres. ElevForslag giver eleverne mulighed for at få indflydelse på sin skole, men også elevrådet et unikt indblik i elevernes ønsker.

ElevAfstemning

Få elevernes holdning med smarte afstemninger

ElevAfstemning gør det muligt for elevrådet eller ledelsen på en skole at oprette afstemninger om relevante emner. Alle skolens elever vil have mulighed for at afgive deres stemme, og komme med inputs til det pågældende emne. ElevAfstemning er et vigtigt værktøj for elevrådet, der nu kan lade eleverne tale for sig selv. Platformen kan altså give et unikt indblik i elevernes holdning til vigtige beslutninger, der skal træffes på skolen. Med ElevAfstemning styrkes medbestemmelsen hos den enkelte elev, samt skolens evne til at tage beslutninger hvad eleverne tænker

Værktøjer med eleven i fokus

ElevCentrum er mere end en virksomhed; det er en passion for at forbedre hverdagen for elever i Danmark. Startet i 2019 med et fokus på elevdemokrati, arbejder vi målrettet på at skabe digitale løsninger som ElevForslag og ElevAfstemning, der giver dig en stemme og gør skolegangen lidt nemmere. Du kan læse mere om platformene her på siden eller på deres hjemmesider.

ElevCentrum sidder klar til at besvare dine spørgsmål og henvendelser, skriv gerne til os på

virksomhed@elevcentrum.dk

ElevCentrum