ElevForslag

Elevdemokrati til din skole og dens elever

ElevForslag er elevdemokratisk platform, der gør det nemmere for elever at få indflydelse på deres uddannelsesinstitution. ElevForslag består både af en hjemmeside og app med samme navn. Her er det muligt for alle elever at komme med forslag til, hvad der kan forbedres på deres skole. Eleverne har også mulighed for at støtte op omkring hinandens forslag. Hvis et forslag får nok opbakning, vil det blive sendt videre til skolens elevråd, som efterfølgende vil kunne behandle forslaget og tage stilling til, hvad der skal ske med det. ElevForslag er altså lige så meget et værktøj for elevrådet, som det er en platform til eleverne. Med ElevForslag får elevrådet altså et direkte indblik i, hvilke ønsker eleverne har og på samme måde en mulighed for at kommunikere deres arbejde videre til eleverne.

ElevBøger

Kommer snart!

Værktøjer med eleven i fokus

ElevCentrum er en virksomhed med fokus på at lave platforme til elever på de danske uddannelsesinstitutioner. Målet med platformene er enkelt: at gøre livet som elev nemmere og bedre. Det hele startede i år 2019, da den tidligere gymnasieelev og nuværende ejer af ElevCentrum skabte platformen ElevForslag med en vision om at fremme elevdemokratiet. Visionen er kun blevet mere ambitiøs, og ElevCentrum finder hele tiden på nye måder, at gøre det mere attraktivt at være elev.

Det er muligt at kontakte ElevCentrum over mail. Vi vil meget gerne høre fra dig, så tøv ikke med at kontakte os.

virksomhed@elevcentrum.dk

ElevCentrum